Compression & Uncompression Javascript

http://jscompress.com/

Công cụ nén file javascript: 

Code javascript của chúng ta viết ra có rất nhiều ký tự không cần thiết như khoảng trống, ký tự xuống hàng, comment, v.v... những ký tự này không có tác dụng gì cho trình duyệt nên chúng ta cần có cách hạn chế vấn đề này. JSCompression hỗ trợ chúng ta tự động các ký tự không cần thiết và “làm nhỏ” đi file bằng nhiều cách để khi triển khai thực tế, kích thước của file có thể nhỏ đi nhiều.
 
Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng csscompressor, nó cũng là một công cụ rất tốt
 

http://jsbeautifier.org/

Công cụ giải nén file javascript.

Đối với những file javascript khi nén lại rất khó để sửa chữa & xem lại khi cần, vì vậy jsBeutifier giúp ta giải quyết vẫn đề này, nó trả lại trạng thái ban đầu của file javascript trước khi nén

Related Post


Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive