CSS Media Queries for iPads & iPhones

Đã nhiều lần tôi phải thiết kế những website responsive có yêu cầu xử lý giao diện đặc biệt cho từng thiết bị bằng cách sử dụng CSS media queries.
Bời vì vậy tôi đã tổng hợp lại một danh sách CSS Media Queries cho một số thiết bị tiêu biểu trong 2 năm qua. Tôi chia sẻ danh sách Media Queries với mục đích giúp cho designers và developers tiết kiệm thời gian tìm kiếm...
 
 
Nội dung tiếng việt đang được cập nhật, click tab English để xem nội dung tiếng Anh

Related Post


HTML & CSS Workmanship Manual
Tuesday, May 3, 2016
Hôm nay mình muốn chia sẻ một bài viết rất hay của NASA về việc sử dụng HMTL & CSS trong việc viết mã Front End. Để làm được không khó, nhưng đi sâu để hiểu và viết mã một cách đáng tin cậy thì còn có rất nhiều điều thú vị...
Các kết hợp trong CSS – Combinator
Tuesday, March 10, 2015
Việc sử dụng CSS kết hợp rất quan trọng trong việc thiết kế layout trong thiết kế web và lập trình web. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn việc kết hợp này.
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive