Những vụ trộm gây chấn động lịch sử

  • Blog
  • |
  • Sunday, July 21, 2013

Related Post


Thiết kế và lập trình có gì khác biệt.
Saturday, July 13, 2013
Liệu có sự khác biệt giữa dân thiết kế và dân lập trình? Tất nhiên là có, một bên thì sáng tạo, thiết kế, một bên biến những ý tưởng thành hiện thực. Cho dù họ là âm và dương thì cả hai vẫn phải luôn luôn phối hợp để tạo ra một sản phẩm tốt.
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive