Tài liệu Video học Asp.net MVC 4.0 Tiếng Việt

Hôm nay lang thang trên mạng tìm được một bộ video về Asp.Net MVC4 khá hay và đầy đủ. Thực sự thấy biết ơn tác giả bộ video này đã bỏ thời gian chia sẻ kiến thức đến mọi người...

 

 
 • Bài 01: Giới thiệu cơ bản ASP.Net MVC and MVC 4 Framework 
 • Bài 02: Khám phá MVC Components và Map Routing
 • Bài 03: ASP.NET MVC 4 Web Page Design by HtmlHelper Extension classes
 • Bài 04: Thiết kế layout với View Content Page, Master Page và User Control Page
 • Bài 05: Chia sẻ dữ liệu giữa Controllers và Views Components
 • Bài 06: Enhance Data Viewing by Strong Type, View Type and HTML tags
 • Bài 07: Thao tác dữ liệu SQL Server với LINQ
 • Bài 08: Thao tác dữ liệu SQL Server với Entity Data Model
 • Bài 09: JavaScript và JQuery trong ASP.NET 4 MVC 4 
 • Bài 10: Client Validation Types cho ASP.NET 4 MVC 4 Application 
 • Bài 11: ASP.NET 4 MVC 4 AJAX và JQuery AJAX
 • Bài 12: Navigation, Upload, Download và Media cho ASP.NET MVC 4
 • Bài 13: Cấu hình bảo mật và triển khai site ASP.NET 4 MVC 4

 

Bài 01: Giới thiệu cơ bản ASP.Net MVC and MVC 4 Framework

 

Bài 02: Khám phá MVC Components và Map Routing 

Bài 03: ASP.NET MVC 4 Web Page Design by HtmlHelper Extension

Bài 04: Thiết kế layout với View Content Page, Master Page và User Control Page

Bài 05: Chia sẻ dữ liệu giữa Controllers và Views Components

Bài 06: Enhance Data Viewing by Strong Type, View Type and HTML tags

Bài 07: Thao tác dữ liệu SQL Server với LINQ

Bài 08: Thao tác dữ liệu SQL Server với Entity Data Model

Bài 09: JavaScript và JQuery trong ASP.NET 4 MVC 4

Bài 10: Client Validation Types cho ASP.NET 4 MVC 4

Bài 11: ASP.NET 4 MVC 4 AJAX và JQuery AJAX

Bài 12: Navigation, Upload, Download và Media cho ASP.NET MVC 4

Bài 13: Cấu hình bảo mật và triển khai site ASP.NET 4 MVC 4

 

Related Post


Upload multiple file trong Asp.net
Tuesday, April 29, 2014
Hôm nay tôi muốn giới thiệu một đoạn code nhỏ nhưng khá hay, cho phép upload nhiều file trong Asp.net. Chức năng này cho phép người sử dụng lựa chọn nhiều file trước khi click Upload. Và trả về thông báo sau khi upload thành công ở mỗi file lựa chọn.
Cải thiện tốc độ và hiệu suất web ASP.NET- Phần 5
Thursday, March 20, 2014
Tiếp theo các phần trước, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một số thủ thuật để tối ưu và cải thiện tốc độ website Asp.net
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive