Tạo hiệu ứng cho Font Awesome

Font Awesome Animation là một thư viện css cho phép chúng ta tạo các hiệu ứng rất sinh động cho glyphicons (như Font Awesome Icon) bằng cách sử dụng các thuộc tính của CSS3 như transforms, animations và keyframes. Hỗ trợ hầu hết cho các trình duyệt hiện đại và trình duyệt trên mobile.

Đánh dấu kết quả tìm kiếm dễ dàng với AngularJs Filter

Chức năng đánh dấu (highlighting) kết quả tìm kiếm giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, hỗ trợ người sử dụng nhanh chóng tìm ra kết quả mong muốn trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta rất quen thuộc với tính năng này trong hầu hết các tính năng tìm kiếm của trình duyệt, rich text editor hay Google docs. Trong ví dụ này mình sẽ làm một tính năng tương tự sử dụng AngularJs Filter module.

Page 1 of 1
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive