Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản facebook vào website

Hôm nay mình làm một ví dụ nhỏ về cách sử dụng FB.login Javascript SDK của Facebook để xây dựng một chức năng đăng nhập trên website viết bằng Asp.Net MVC

Page 1 of 1
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive