Sử dụng Icons trong bootstrap

Trong bài viết trước mình có nói qua về cách sử dụng bootstrap để xây dựng giao diện website. Ở bài này mình muốn nói thêm về việc sử dụng bộ icons sẵn (Glyphicons) để làm phong phú thêm chỗ các mẫu giao diện website bạn sử dụng.

Page 1 of 1
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive