Sử dụng Bundling và Minification trong Web Forms để tối ưu thời gian tải trang

Bundling và Minification là hai công nghệ được sử dụng trong Asp.Net 4.5 để cải thiện và tối ưu thời gian tải trang của bạn. Bundling và Minification tối ưu thời gian tải bằng cách nhóm các file css & js lại với nhau (Bundling) , và tiến hành loại bỏ các khoảng trống, xuống dòng, comment để giảm kích thước file (Minification)...

Page 1 of 1
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive