Tìm hiểu về cách xây dựng web widget (P1)

Web widget ngày này được sử dụng khá nhiều, ví dụ như các button like, share, comment... của facebook. Hay các chat ember widget như của subiz, tawk. Từ trước đến nay mình sử dùng mấy cái này cho website của mình và khách hàng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tự build một cái. Đợt vừa rồi trong dự án có yêu cầu phải làm 1 cái web widget như vậy, mình đã phải research trên mạng và học được khá nhiều vấn đề hay ho và muốn chia sẻ cùng các bạn.

Page 1 of 1
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive