Hiển thị ảnh xem trước khi upload trong Asp.Net

Hiển thị ảnh xem trước do người dùng lựa chọn trước khi upload là một chức năng rất hay, thứ nhất nó thân thiện với người dùng, thứ hai đảm bảo không nhầm lẫn khi cập nhật hình ảnh. Trong bài này, ta sẽ áp dụng tính năng tiên tiến của HTML5 để thực hiện việc này

Page 4 of 4
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive